เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

การกู้รีไฟแนนซและกู้สภาพคล่อง

สมาชิก เลขที่ 6049 1.สามรถกู้รี ได้ไหมคะ  และถ้าได้ยอดเหลือเท่าไหร่ ...

โดย: 6049
เมื่อ: 27 พ.ย. 2560

308   

เรียนสมาชิก 6049 ยังไม่สามารถรีกู้ได้ครับ แนะนำให้กู้เสริมสภาพคล่องปิดหนี้ฉุกเฉินครับ กู้ได้ประมาณ 108,000.00  บาท เงินทอนประมาณ 31,400.00  บาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 28 พ.ย. 2560

ไม่มีหัวเรื่อง

เข้าไปโปรแกรมคำนวณสิทธิ์กู้ไม่ทราบว่าลดจำนวนงวดชำระเงินกู้ลงเหรอคะเมื่อก่อนกู้สามํญ156 งวดแต่ตอนนี้ในโปรแกรมเป็น132งวดค่ะ...

โดย: 6291
เมื่อ: 27 พ.ย. 2560

310   

เรียนสมาชิก 6291 การคำนวณเป็นไปตามหลักการคำนวณครับ คือคิดที่ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้เป็นหลัก และผู้กู้ต้องมีเงินเหลือเผื่อไว้ใช้อี...

โดย: admin
เมื่อ: 28 พ.ย. 2560

สามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา

บุตรศึกษาชั้นอนุบาลสามารถยื่นกู้ได้ไหมครับและใช้หลักฐานอะไรประกอบ...

โดย: 2949
เมื่อ: 22 พ.ย. 2560

344   

เรียนสมาชิก 2949 อนุบาลกู้ได้ไม่เกิน 5 หมื่นบาท ครับ (รูปภาพ) เอกสารประกอบการกู้สวัสดิการ 

โดย: admin
เมื่อ: 24 พ.ย. 2560

ไม่มีหัวเรื่อง

ขอรบกวนสอบถามค่ะ สหกรณ์มีนโยบายที่สามารถยืมทุนเรือนหุ้นมาใช้ได้มั้ยค่ะ...

โดย: 5464
เมื่อ: 22 พ.ย. 2560

356   

เรียนสมาชิก 5464 กรณีกู้หุ้นสมาชิกต้องมีหุ้นมากกว่าหนี้สมาชิกสามัญ ใช้หุ้นค้ำประกันเงินกู้ได้ 90% ของวงเงินกู้สมาชิกสมทบ ใช้หุ้นค้ำประกันเงิน...

โดย: admin
เมื่อ: 24 พ.ย. 2560

เงินกู้

สอบถามเรื่องกู้อิกรอบค่ะยื่นเอกสารวันที่ 8 พย ประชุม จ่ายวันไหนชัดเจนค่ะ ขอบคุณค่ะ...

โดย: 7333
เมื่อ: 20 พ.ย. 2560

317   

เรียนสมาชิก 7333 โอนเงินวันนี้ประมาณบ่ายสามโมงครับ

โดย: admin
เมื่อ: 22 พ.ย. 2560

เงินฝากออมทรัพย์

สอบถามคะเงินในบัญชีออมทรัพย์ หักอะไรเหรอคะ หักไปเท่าไหร่คะ...

โดย: 2981
เมื่อ: 21 พ.ย. 2560

268   

เรียนสมาชิก 2981 หักประกันหนี้ชำระไทยสมุทร 2,250 บาท เมื่อวันที่ 16/11/2560 บาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 22 พ.ย. 2560

การชี้แจงรายละเอียดยอดเงินฝาก

แนะนำแอดมิน ในเรื่องการเช็คการเคลื่อนไหวของยอดเข้า  -  ออกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ค่ะ   เพราะในระบบเรารู้ได้แต่ยอดเงินปัจจุบันแต่เราไม่สามาร...

โดย: 5720
เมื่อ: 21 พ.ย. 2560

290   

เรียนสมาชิก โอนเข้าเมื่อวันที่ 16/10/2560 จำนวน 300 บาท ครับ รายละเอียดส่งเข้าไปในกล่องจดหมาย (เมนูด้านบน) ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 21 พ.ย. 2560

ไม่มีหัวเรื่อง

จะเปิดให้รีไฟแนนซ์เดือนไหนคะ...

โดย: 4993
เมื่อ: 20 พ.ย. 2560

316   

เรียนสมาชิก 4993 รอมติคณะกรรมการก่อนนะครับ หากมีประกาศจะขึ้นเว็บไซต์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับ

โดย: admin
เมื่อ: 20 พ.ย. 2560

กู้สามัญ

สอบถามค่ะ เป็นสมาชิก 6109 ตอนนี้จะยื่นกู้สามัญหรือทุนการศึกษาบุตรได้หรือยังคะ อายุสมากชิกครบ 37 เดือน ยื่นกู้ยอด 150,000 บาทได้หรือยังคะ ...

โดย: 6109
เมื่อ: 20 พ.ย. 2560

296   

เรียนสมาชิก 6109 ลูกจ้างชั่วคราวสามารถยื่นกู้สวัสดิการได้ ครับ ทั้งนี้วงเงินกู้รวมกับเงินกู้สามัญต้องไม่เกินวงเงินกู้สามัญที่ตนมีสิทธิ์กู้...

โดย: admin
เมื่อ: 20 พ.ย. 2560

ไม่มีหัวเรื่อง

สอบถามค่ะ ยื่นเอกสารสัญญาเงินกู้สามัญ วันที่ 1 พย 60 อนุมัติเงินวันไหนคะ...

โดย: 6480
เมื่อ: 16 พ.ย. 2560

328   

เรียนสมาชิก 6480 จ่ายเงินประมาณวันที่ 23 ครับ 

โดย: admin
เมื่อ: 17 พ.ย. 2560

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 »