เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

สอบสมาเรื่อง สสทธ.

ถ้ามารดาอายุ 56 ปี ต้องได้จ่ายค่าสมัครเท่าไหร่ค่ะ ...

โดย: 5815
เมื่อ: 6 ก.ค. 2560

331   

เรียนสมาชิก 5815 กรณีสมัคร สสธท. หรือเปล่าครับ อายุไม่เกิน 57 ปีบริบูรณ์ถือว่าอยู่ในวาระปกติ ชำระเพียง ค่าสมัคร 4040 บาท ครับ เว้นแต่กรณีอายุเกินจะเ...

โดย: admin
เมื่อ: 6 ก.ค. 2560

สอบถามสมัคร สสทธ อายุ-70ปี

สอบถามค่ะ ถ้าต้องการสมัคร สสทธ ให้พ่อ อายุ จะครบ 70 ปี เดือนนี้(18ก.ค.)สามารถสมัครได้ไหม  แล้วถ้าได้ใช้แบบฟอร์มไหนคะ...แล้วสามารถสมัครล้านที่2ได้ไห...

โดย: 4680
เมื่อ: 5 ก.ค. 2560

361   

เรียนสมาชิก 5019 วาระพิเศษสมาชิกต้องชำระค่าสมัคร 4040 บาท และเงินบริจาคอีกส่วนหนึ่งตามรายละเอียดในไฟล์แนบ  (รูปภาพ)แผ่นพับ สสธท วาระพิเศษ 70 ปี _(ปี2560) ...

โดย: admin
เมื่อ: 5 ก.ค. 2560

สอบถามวันโอนเงินค่ะ

ยื่นกู้สวัสดิการไปสิ้นเดือนมิ.ย. จะโอนเข้าบช.วันที่เท่าไหร่คะขอบคุณค่ะ...

โดย: 5729
เมื่อ: 5 ก.ค. 2560

286   

เรียนสมาชิก 5729 หากได้รับอนุมัติจะได้รับเงินวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ครับ (เนื่องจากกรรมการเลื่อนกำหนดการประชุมเงินกู้ครับ)

โดย: admin
เมื่อ: 5 ก.ค. 2560

กู้ฉุกเฉินไม่ได้

จะกู้ฉุกเฉินแต่ไม่สามารถกดได้ค่ะ...รบกวนตรวจสอบให้ทีค่ะ...

โดย: 4680
เมื่อ: 5 ก.ค. 2560

286   

เรียนสมาชิก 4680 ข้อมูลการยื่นกู้ฉุกเฉิน atm ของสมาชิกวันที่ 30/01/2557 ครับ ซึ่งหมดอายุสัญญาแล้วครับ ปัจจุบันอายุสัญญาฉุกเฉินจะมีอายุ 1 ปีครับ ขอให้ยื่...

โดย: admin
เมื่อ: 5 ก.ค. 2560

สมัครสสธท ขยายอายุ

สอบถาม 1.พ่อจะอายุ 70 ปี (18ก.ค.)สามารถสมัครได้หรือไม่2.ถ้าสมัครได้ จะใช้แบบฟอร์มไหน3.สามารถสมัคร ล้านที่2ได้ไหม  ถ้าได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเท่าไหร่...

โดย: 4680
เมื่อ: 5 ก.ค. 2560

283   

เรียนสมาชิก 4680 สมัครได้ครับ ใบรับรองแพทย์ออกโดยโรงพยาบาลชั้นนำของรัฐและประทับตราโรงพยาบาล ใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ในใบสมัครเท่านั้น ต้อง...

โดย: admin
เมื่อ: 5 ก.ค. 2560

สอบถามค่ะ

ขอสอบถามค่ะ..สามารถกู้เพิ่มได้ยังค่ะ...

โดย: 6419
เมื่อ: 4 ก.ค. 2560

331   

เรียนสมาชิก 6419เงินกู้สามัญสมาชิกพึ่งชำระหนี้สามัญได้เพียง 2 งวด ยังไม่สามารถรีกู้ได้ครับ ต้องชำระแล้ว 6 งวด จึงจะสามารถรีกู้ได้ครับ สมาชิกสาม...

โดย: admin
เมื่อ: 4 ก.ค. 2560

ทดสอบ

ทดสอบตั้งกระทู้แล้วส่งเข้า line กรรมการ+เจ้าหน้าที่...

โดย: 4561
เมื่อ: 4 ก.ค. 2560

363   

ทดสอบตอบกระทู้บนเว็บบอร์ด แล้วส่งเข้า line

โดย: admin
เมื่อ: 4 ก.ค. 2560

รีกู้ได้เท่าไร

อยากทราบว่าถ้ายื่น ต้นเดือนมิถุนายน จะสามารถรีกู้ได้กี่บาทคะ...

โดย: 4817
เมื่อ: 11 พ.ค. 2560

431   

เรียนสมาชิก 4817 สมาชิกกู้เต็มแล้วครับ สำหรับสัญญาสามัญต้องรอชำระ 6 งวดก่อนจึงสามารถรีกู้ได้ครับ ส่วนสัญญาฉุกเฉิน atm ต้องรอคืนสิทธิ์สิ้นเดือนก...

โดย: admin
เมื่อ: 4 ก.ค. 2560

เงินกู้ฉุกเฉิน

จะขอสอบถามครับ ถ้ากระผมจะรีกู้ฉุกเฉิน จะได้เท่าไรครับ สมาชิก เลขที่ 8625 ครับ...

โดย: 6825
เมื่อ: 4 ก.ค. 2560

252   

เรียนสมาชิก 6825 สมาชิกเป็น พกส.สายวิชาชีพ(กลุ่ม2) สามารถกู้ฉุกเฉินได้สูงสุด 10,000 บาท ครับ มีหนี้เดิมอยู่ 4,600 บาท เหลือทอน 5,400 บาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 4 ก.ค. 2560

เงินกู้ฉุกเฉิน

จะกดเงินฉุกเฉินได้วันไหนคะ...

โดย: 2981
เมื่อ: 28 มิ.ย. 2560

419   

เรียนสมาชิก 2981 สามารถกดได้แล้วครับ

โดย: admin
เมื่อ: 29 มิ.ย. 2560

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 »