เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

รีกู้

สามารถรีกู้สามัญได้เดือนไหน...

โดย: 6655
เมื่อ: 2 ส.ค. 2559

435   

เดือนมกราคม จะกู้ได้ประมาณ 1.5 แสนบาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 10 พ.ย. 2559

บัญชีฝากออมทรัพย์

สอบถามค่ะเดิมเปิดบัญชีที่สหกรณ์ให้เปิดกับธนชาติแต่ตอนนี้บัญชีปรับมาเป็นของสหกรณ์ถูกต้องไหมคะ..แล้วสมุดบัญชีสามารถขอรับได้ที่สหกรณ์ไหมค...

โดย: 4680
เมื่อ: 6 พ.ย. 2559

301   

เรียนสมาชิก 4680 ขอรับบัญชีเงินฝากได้ที่สหกรณ์ครับ ส่วนบัตรธนชาตไม่สามารถใช้งานได้แล้วครับเพราะอายุบัตรมีอายุ 1 ปีครับ

โดย: admin
เมื่อ: 10 พ.ย. 2559

เงินกู้สามัญ

ยื่นเอกสารรีกู้สามัญต้องทำไงบ้างคะ แล้วตอนนี้รีกู้สามัญได้ยอดเท่าไร ยื่นได้เลยมั้ยคะ...

โดย: 6596
เมื่อ: 1 พ.ย. 2559

248   

เรียนสมาชิก 6596 เอกสารตามนี้ครับ ขณะนี้สิทธิ์กู้ของสมาชิกอยู่ที่ 30,000 บาท ส่งสัญญาได้เลยครับ(รูปภาพ) เอกสารประกอบการกู้สามัญ 

โดย: admin
เมื่อ: 10 พ.ย. 2559

รบกวนขอสอบถาม

เรียนสหรณ์ออมทรัพย์ ดิฉันอยากทราบข้อมูลยอดคงเหลือที่ต้องชำระเงินกู้ค่ะสาเหตุได้ออกจากที่ทำงานเดิมและตอนนี้พึ่งไ...

โดย: 5354
เมื่อ: 4 พ.ย. 2559

271   

เรียนสมาชิก สามารถตรวจสอบยอดหักเงินสิ้นเดือนทุกเดือนได้ที่เมนู รายการหักเงินสิ้นเดือน ด้านบน ครับสมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ (ดูได...

โดย: admin
เมื่อ: 10 พ.ย. 2559

ไม่มีชื่อเรื่อง

จะขอเพิ่มทุนเรือนหุ้นจากเดิมเดือนละ 400บาท ขอเป็น 800บาทต่อเดือน...

โดย: 5458
เมื่อ: 7 พ.ย. 2559

237   

เรียนสมาชิก 5458 กรอกเอกสารตามแบบฟอร์มแล้วส่งมาที่สหกรณ์ ครับ(รูปภาพ)ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน .pdf 

โดย: admin
เมื่อ: 10 พ.ย. 2559

สอบถามเรื่อง เงินกู้สามัญค่ะ

ยื่นกู้เงินสามัญในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 จะได้เงินวันไหนค่ะ ? ...

โดย: 5872
เมื่อ: 24 ต.ค. 2559

380   

ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 10 พ.ย. 2559

เงินปันผล

เงินปันผลโอนเข้าบัญชีไหนครับ..ดูยแดเงินฝากในบัญชีสหกรณ์ยังเท่าเดิม...

โดย: 6033
เมื่อ: 3 พ.ย. 2559

253   

เรียนสมาชิก โอนเข้ากรุงไทย 068 ครับสมาชิกสามารถตรวจสอบบัญชีรับโอนเงินปันผลได้ที่เมนู ปันผล-เฉลี่ยคืน ด้านบน ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 10 พ.ย. 2559

สอบถามเรื่องการกู้

เมื่อไหร่จะรีกู้ได้คะและจะกู้ได้เท่าไหร่คะ ...

โดย: 2981
เมื่อ: 21 ต.ค. 2559

353   

เรียนสมาชิก 2981 สัญญา สช. ส่งแบบธนาคาร รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 18 งวด ครับ ตอนนี้ชำระแล้ว 10 งวดเรียนสมาชิก 6124สัญญา สช. ส่งแบบธนาคาร รีกู้ได้เมื่อชำระแ...

โดย: admin
เมื่อ: 31 ต.ค. 2559

รีไฟแนน

ตอนนี้สามารถรีได้ยังค่ะ รึสามารถกู้หุ้นได้มั้ยคะ...

โดย: 4562
เมื่อ: 26 ต.ค. 2559

267   

เรียนสมาชิก 4562 สมาชิกสามารถรีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 18 งวดครับตอนนี้ชำระแล้ว 9 งวดไม่สามารถกู้หุ้นได้เนื่องจากมีหนี้มากกว่าหุ้นครับ

โดย: admin
เมื่อ: 31 ต.ค. 2559

รายการหักเงินสิ้นเดือน

ยื่นกู้สัญญาใหม่(กู้รี)เงินอนุมัติ27/10/59 แล้วสิ้นนี้ที่ต้นสังกัดจะหักนำส่งสหกรณ์ประจำทุกเดือน เป็นของสัญญาเก่าหรือใหม่ครับ...

โดย: 6441
เมื่อ: 26 ต.ค. 2559

363   

เรียนสมาชิก 6441 เดือนหน้า (พ.ย.) จะส่งหักสัญญาใหม่ครับ เดือนนี้หักยอดสุดท้ายของสัญญาเดิมครับ (กู้สัญญาใหม่ปิดหนี้เดิมยังไม่หมดจะคงเงินที่ส่งเร...

โดย: admin
เมื่อ: 31 ต.ค. 2559

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 »