เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

รับเอกสารเงินกู้

อยากทราบวันรับเอกสารและวันอนุมัติจ่ายเงินกู้สามัญประจำเดือนมิ.ย.ครับ ขอบคุณครับ...

โดย: 6441
เมื่อ: 11 มิ.ย. 2560

340   

(รูปภาพ)

โดย: admin
เมื่อ: 12 มิ.ย. 2560

รีกู้

รีกู้เดือนนี้เหลือเงินทอนเท่าไหร่ ...

โดย: 6503
เมื่อ: 8 มิ.ย. 2560

340   

เรียนสมาชิก 6503 ประมาณการเงินทอน 9,020 บาท ครับสมาชิกสามารถลองคำนวณเองได้ที่เมนู คำนวณสิทธิ์กู้ ด้านบนครับใส่รายละเอียดรายจ่ายเป็นจำนวนเงิน คลิ...

โดย: admin
เมื่อ: 9 มิ.ย. 2560

สอบถามสถานภาพการเป็นสมชิก สสธท

สอบถามสถานะภาพการเป็นสมาชิก สสธท. เลขที่ 06082 ค่ะ...

โดย: 6082
เมื่อ: 6 มิ.ย. 2560

354   

เรียนสมาชิก 6802 เป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์แล้วครับ เมื่อ 01/06/2560 รายละเอียดในกล่องจดหมายครับ

โดย: admin
เมื่อ: 7 มิ.ย. 2560

ไม่มีชื่อเรื่อง

อยากทราบว่ากู้10000บาทหัก900บาทเงินเข้าบัญชี270บาทไม่เข้าใจหักไปใส่เงินอะไรค่ะไม่เข้ใจคะ่...

โดย: 4900
เมื่อ: 7 มิ.ย. 2560

340   

เรียนสมาชิก 4900 หนี้เงินกู้ฉุกเฉินยังไม่ได้รับการชำระครับโดยปกติสหกรณ์จะแจ้งให้การเงินหักเงินเดือนตั้งแต่วันที่ 1-2 ของทุกเดือน กรณีเป็นข้าร...

โดย: admin
เมื่อ: 7 มิ.ย. 2560

การกู้

สอบครับเป็นสมาชิกกี่เดือนถึงจะสามารถกู้ได้ครับ...

โดย: 7297
เมื่อ: 4 พ.ค. 2560

420   

เรียนสมาชิก 7297 ขณะนี้สมาชิกพึงชำระค่าหุ้นได้ 2 งวด (2 เดือน) สมาชิกจะสามารถกู้ฉุกเฉิน และสามัญ ได้เมื่ออายุการเป็นสมาชิก 6 เดือน ครับอ่านเพิ่มเติ...

โดย: admin
เมื่อ: 7 มิ.ย. 2560

กู้ฉุกเฉิน

ไม่ทราบว่ากู้ฉุกเฉินได้ไหมคะ เท่าไหร่คะ ...

โดย: 3496
เมื่อ: 2 มิ.ย. 2560

342   

เรียนสมาชิก 3496 ขอทราบรายละเอียดรายการหักเงินสิ้นเดือนเพิ่มเติมด้วยครับหรือสมาชิกสามารถคำนวณเองได้ที่เมนู คำนวณสิทธิ์กู้ ด้านบน ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 5 มิ.ย. 2560

สอบถามสถานะภาพการเป็นสมาชิก สสธท.

สอบถามสถานะภาพการเป็นสมาชิก สสธท. ล้านที่ 1 และ ล้านที่ 2 เลขที่สมาชิก 3403 ครับ...

โดย: 3403
เมื่อ: 3 มิ.ย. 2560

348   

เรียนสมาชิก 03403 ได้รับอนุมัติแล้วครับ ตามเอกสารที่แจ้งในกล่องจดหมายครับ

โดย: admin
เมื่อ: 5 มิ.ย. 2560

ไม่มีชื่อเรื่อง

อย่ากทราบว่า  ฉุกเฉินทั้งหมดที่กู้  เท่าไรค่ะ  ทำไม่  เงินเดิอนแม่  เหลือ 100 บาท เท่านั้นค่ะ...

โดย: 4900
เมื่อ: 5 มิ.ย. 2560

350   

เรียนสมาชิก 4900 สิทธิ์กู้ฉุกเฉินของสมาชิกคือ 10,000 บาท แต่ในขณะนี้มีหนี้เดิมอยู่แล้ว 9,920.02 บาท ครับ ซึ่งส่วนต่างคือ 79.98 บาท จึงไม่สามารถกดเงินผ่านระบ...

โดย: admin
เมื่อ: 5 มิ.ย. 2560

ต้องการให้หักฝากประจำบัญชีออมทรัพย์

ต้องการหักฝากประจำบัญชีออมทรัพย์ โดยหักจากเงินเดือนเดือนละ 100 บาท ต้องทำอย่างไรคะ...

โดย: 4916
เมื่อ: 2 มิ.ย. 2560

344   

กรอกข้อมูลในใบเปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือนส่งมาที่สหกรณ์ ครับ(รูปภาพ)ใบคำขอ เปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือน.pdf 

โดย: admin
เมื่อ: 2 มิ.ย. 2560

กู้สามัญ

ถ้ารีกู้90000จะต้องมีคนค้ำกี่คนค่ะ...

โดย: 6695
เมื่อ: 31 พ.ค. 2560

344   

เรียนสมาชิก 6695 กู้ 90,000 ผู้ค้ำ 5 คน หุ้น 20% ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 1 มิ.ย. 2560

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 »