เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

การกู้ยืม

กรณียื่นกู้ต้องไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองไหมค่ะ...

โดย: 6655
เมื่อ: 29 พ.ค. 2559

354   

เรียนสมาชิก 6655 ได้รับเงินประมาณวันที่ 17 มิ.ย.59 ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 6 มิ.ย. 2559

รบกวนสอบถาม จะสามารถ re เงินกู้สามัญได้เดือนไหนค่ะ

 ...

โดย: 5954
เมื่อ: 31 พ.ค. 2559

376   

ขณะนี้ชำระแล้ว 5 งวด ครับสมาชิกจะรีกู้ได้เดือนกรกฎาคม ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 1 มิ.ย. 2559

เลขสมาชิก 5290ค่ะ เปลี่ยนจาก พกส มาเป็น พนักงานราชการ

 ...

โดย: 5290
เมื่อ: 1 มิ.ย. 2559

270   

เรียนสมาชิก 5290 กรณีสมาชิกได้รับตำแหน่งและเงินเดือนใหม่ประสงค์จะยื่นกู้ เนื่องจากฐานข้อมูลเงินเดือนในระบบสหกรณ์ยังเป็นเงินเดือนเดิมอยู่ แ...

โดย: admin
เมื่อ: 1 มิ.ย. 2559

อยากทราบว่าพนักงานราชการกู้การศึกษาบุตรได้ไหม ถ้าได้วงเงินเท่าไหร่ค่ะ

 ...

โดย: 5453
เมื่อ: 30 พ.ค. 2559

284   

สมาชิก 5453 พนักงานราชการ อายุสมาชิก 25 - 48 เดือน  (อายุสมาชิก 5453 =36 เดือน) กู้ได้สูงสุด 300,000 บาท ครับทั้งนี้...1.เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสมาชิ...

โดย: admin
เมื่อ: 31 พ.ค. 2559

รีกู้สามัญ

ไม่ทราบว่าจะกู้5หมื่นได้ไหมค่ะถ้าได้จะได้เท่าไหร่ค่ะ...

โดย: 6300
เมื่อ: 30 พ.ค. 2559

273   

เรียนสมาชิก 6300 สามารถกู้ 50,000 ได้ครับ หนี้เดิม สามัญ 24,600 และฉุกเฉิน 10,000 ได้เงินทอน 15,400 บาท ครับ 

โดย: admin
เมื่อ: 31 พ.ค. 2559

สอบถามเงินกู้ค่ะ

ยื่นกู้เพื่อการศึกษาวันที่24พค59 เงินจะโอนเข้าวันที่เท่าไหร่ประมาณกี่โมงคะ ขอบคุณค่ะ...

โดย: 5729
เมื่อ: 30 พ.ค. 2559

273   

เรียนสมาชิก 5729 โอนเงินวันนี้ครับ กู้ 150,000 บาท หักปิดหนี้ atm (เงินต้น 55,000.00 + ดอกเบี้ย 46.25)= 55,046.25 บาท เหลือโอน  94,953.75 บาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 30 พ.ค. 2559

ทุนเรือนหุ้น

ขอสอบถามคะที่มีประกาศว่าลดทุนเรือนหุ้น จาก 8 % เหลือ 5% จะปรับลดให้เลยหรือว่าต้องขอลดหุ้นลงคะ ...

โดย: 2981
เมื่อ: 26 พ.ค. 2559

292   

เรียนสมาชิก 2981 จะปรับลดให้เลยครับ จาก 8% เป็น 5% ครับ เว้นแต่ในระบบมีคำร้องเดิมอยู่จะไม่ปรับให้ครับแต่หากสมาชิกประสงค์ให้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น...

โดย: admin
เมื่อ: 26 พ.ค. 2559

กู้เพื่อการศึกษาบุตร

ตอนนี้กู้สามัญแล้วสามารถกู้เพื่อการศึกษาบุตรอีกได้ไหมค่ะ...

โดย: 5020
เมื่อ: 19 พ.ค. 2559

243   

เรียนสมาชิก 5020 ยื่นกู้ได้ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 23 พ.ค. 2559

กู้สามัญ

ยื่นกู้ 5 หมื่น เงินเข้าบัญชี 4 หมื่นกว่า อยากทราบรายละเอียดของการหักค่ะ...

โดย: 6595
เมื่อ: 20 พ.ค. 2559

278   

เรียนสมาชิก 6595 หักซื้อหุ้นเพิ่ม 5,200.00 บาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 23 พ.ค. 2559

ไม่มี

เงินเข้า บช.ออมทรัพย์ แต่กดไม่ได้ค่ะ...

โดย: 4961
เมื่อ: 20 พ.ค. 2559

256   

(รูปภาพ)

โดย: admin
เมื่อ: 23 พ.ค. 2559

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 »