เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

Untitled Document

เว็บบอร์ด >ประสบการณ์

โดย

 หัวเรื่อง : ปิดบัญชีเงินกู้

5510
เมื่อ: 7 ธ.ค. 2559

 

 

อยากทราบว่าหนูสามารถนำเงินหุ้นที่มีอยู่ปัจจุบันนำมาตัดยอดเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้มั้ยค่ะแล้วสมารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหม่ได้มั้ยค่ะ

 
5510
เมื่อ: 7 ธ.ค. 2559

 

 

เป็นเงินหุ้นปัจจุบันรวมกับเงินเพิ่มเติมสามารถปิดบัญชีได้มั้ยค่ะมีผลกระทบอะไรต่อเงินฝากสหกรณ์และสสทธ.ที่ทำไว้มั้ยค่ะ

 
admin
เมื่อ: 9 ธ.ค. 2559

 

 

เรียนสมาชิก 5510 กรณีสมาชิกจะลาออกจากสหกรณ์จำเป็นต้องถอนบัญชีเงินฝากไปด้วยเพราะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพแล้วครับ

สมาชิกสามารถโอนหุ้น+เงินฝากชำระหนี้ทั้งหมดได้ครับ (กรณีหุ้น+เงินฝาก มากกว่าหรือเท่ากับหนี้)

และสมาชิกต้องไม่ติดค้ำประกันสมาชิกรายอื่นครับ (โปรดแจ้งให้ผู้กู้มาเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันใหม่)

ไม่กระทบกับการเป็นสมาชิก สสธท. การชำระ สสธท.สมาชิกสามารถโอนมาชำระหนี้ให้สหกรณ์แล้วโทรแจ้งได้ จะมีประมาณการเรียกเก็บทุกเดือนกันยายนของทุกปี สมาชิกสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ครับ

สมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกไปแล้ว

สหกรณ์จะรับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ต้องมีคุณสมบัติและตามระยะเวลา ดังนี้

ลาออกครั้งที่ 1 ต้องเว้นระยะเวลา 6 เดือน จึงสามารถสมัครใหม่ได้

ลาออกครั้งที่ 2 ต้องเว้นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน จึงสามารถสมัครใหม่ได้

ลาออกครั้งที่ 3 ต้องเว้นระยะเวลา 2 ปี จึงสามารถสมัครใหม่ได้

สมาชิกสามัญเสียค่าสมัครครั้งละ 500 บาท ครบ 4 ครั้งแล้วไม่สามารถสมัครเข้าใหม่ได้

สมาชิกสมทบเสียค่าสมัครครั้งละ 200 บาท ครบ 4 ครั้งแล้วไม่สามารถสมัครเข้าใหม่ได้

 


ลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้