เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

Untitled Document

เว็บบอร์ด >ประสบการณ์

โดย

 หัวเรื่อง : ปันผล 61จะทราบเมื่อไหร่ค่ะ

2303
เมื่อ: 26 ก.ย. 2561

 

   
admin
เมื่อ: 8 ต.ค. 2561

 

 

เรียนสมาชิก 2303 กรรมการจะประชุมรับรองงบในวันที่ 9 ต.ค. 2561 ประมาณการปันผลจะทราบวันที่ 10 ต.ค. 2561 ครับ

 
สมาชิก 1คน ถูกใจสิ่งนี้
5464
เมื่อ: 10 ต.ค. 2561

 

 

ขออนุญาตสอบถามค่ะจะสามารถดูยอดปันผลได้จากไหนค่ะ และจะโอนเข้าหลังจากประชุมใหญ่ประมาณวันไหนค่ะแอด

 
admin
เมื่อ: 11 ต.ค. 2561

 

 

เรียนสมาชิก 5464 ขณะนี้สามารถตรวจสอบประมาณการปันผลเฉลี่ยคืนแล้วครับ ดูได้ในเมนู ปันผล-เฉลี่ยคืน ด้านบน ครับ

ปันผลจะโอนหลังจากประชุมใหญ่ประมาณไม่เกินห้าวันทำการ (โดยปกติสามวัน) ครับ

สมาชิกโปรดตรวจสอบบัญชีรับโอนปันผลให้ตรงกับบัญชีเงินฝากสมาชิกปัจจุบันด้วย ครับ

กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนปันผล กรอกแบบฟอร์มด่านล่างนี้ แนบสำเนาบัญชีธนาคารที่รับโอนปันผลและสำเนาบัตรประชาชน ลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้อง ส่งถึงสหกรณ์(ถ่ายเอกสารมาในแผ่นเดียวกันได้) 
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินปันผล และเฉลี่ยคืน.pdf 
(โปรดแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีก่อนถึงเดือนที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี)

 
5464
เมื่อ: 13 พ.ย. 2561

 

 

ขออนุญาตค่ะปีนี้จะมีให้รีกู้ก่อนครบกำหนดมั้ยคะ

 
admin
เมื่อ: 15 พ.ย. 2561

 

 

เรียนสมาชิก 5462 รอมติคณะกรรมการก่อนนะครับ จะแจ้งให้ทราบอีกทีทางหน้าเว็บไซต์ และเฟสบุ๊คสหกรณ์ครับ

 


ลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้