เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

Untitled Document

เว็บบอร์ด >บริการเงินกู้

โดย

 หัวเรื่อง : สามารถดูปันผลได้ตอนไหน

7177
เมื่อ: 11 ต.ค. 2561

 

   
admin
เมื่อ: 11 ต.ค. 2561

 

 

เรียนสมาชิก 7177 ขณะนี้สามารถตรวจสอบประมาณการปันผลเฉลี่ยคืนแล้วครับ ดูได้ในเมนู ปันผล-เฉลี่ยคืน ด้านบน ครับ

ปันผลจะโอนหลังจากประชุมใหญ่ประมาณไม่เกินห้าวันทำการ (โดยปกติสามวัน) ครับ

สมาชิกโปรดตรวจสอบบัญชีรับโอนปันผลให้ตรงกับบัญชีเงินฝากสมาชิกปัจจุบันด้วย ครับ

กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนปันผล กรอกแบบฟอร์มด่านล่างนี้ แนบสำเนาบัญชีธนาคารที่รับโอนปันผลและสำเนาบัตรประชาชน ลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้อง ส่งถึงสหกรณ์(ถ่ายเอกสารมาในแผ่นเดียวกันได้) 
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินปันผล และเฉลี่ยคืน.pdf 
(โปรดแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีก่อนถึงเดือนที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี)

 

 


ลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้