เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

Untitled Document

เว็บบอร์ด >ประสบการณ์

โดย

 หัวเรื่อง : การอนุมัติเงินกู้ 19 มกราคม 2558

admin
เมื่อ: 20 ม.ค. 2558

 

 

ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ครั้งที่  8 รอบที่ 2 เดือน มกราคม เมื่อวันที่ 19  มกราคม 2558 อนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิกที่มีหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้พ.ศ.2557จำนวน 48 สัญญาเป็นเงิน จำนวน36,680,000.00บาท จ่ายจริงเป็นเงิน29,055,543.75บาทและสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกในบ่ายวันที่ 21มกราคม 2558(มีสัญญาเงินกู้6 สัญญาที่นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อร่วมพิจารณา) ประชุมพิจารณาเงินกู้ครั้งต่อไปเช้าวันจันทร์ที่ 26มกราคม 58

 

 


ลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้