เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

Untitled Document

เว็บบอร์ด >ประสบการณ์

โดย

 หัวเรื่อง : รบกวนถามต่อ

5354
เมื่อ: 16 เม.ย. 2558

 

 

ในกรณีเงินสามัญดิฉันได้รับมาแล้ว  จากเดิมกู้  50,000  บาท  คงเหลือยอดหนี้ประมาณ  29,000  บาท  ปัจจุบัน กู้เพิ่ม

เป็น 70,000  บาท   อยากถามว่าระบบได้ทำการหักลบหนี้เงินฉุกเฉิน  10,000  ไหมคะ  ทำไมเงินทอนเหลือแค่ประมาณ

31,000 บาท   ซึ่งดูแล้วน่าจะเหลือ  เกือบ ๆ  40,000  บาท  และตอนนี้ดิฉันยังคงมีหนี้เงินฉุกเฉินคงเดิมหรือคะ

ดิฉันเข้าใจว่า  ถ้าเงินฉุกเฉินยังคงเป็นยอดเดิม   จะเหลือเงินทอนกลับมา  เกือบ ๆ 40,000  บาท

 
admin
เมื่อ: 17 เม.ย. 2558

 

 

เรียนสมาชิก 5354

รายการกู้ 70,000.00 บาท

หักหนี้เงินกู้สามัญเดิม 29,000.00 + ดอกเบี้ย 50.25

หักหนี้ฉุกเฉินATM 9,100.00+ดอกเบี้ย 15.75

เงินคงเหลือโอน 31,834.00 บาท

(  70,000.00  -  29,000.00  -  50.25.00  -  9,100.00  -  15.75   =   31,834.0  )

angelหมายเหตุangel:

หนี้สามัญ อีก 2,000.00+ดอกเบี้ย 282.00 สหกรณ์ไม่หัก เพราะนำส่งสิ้นเดือน

ฉ.ATM อีก 900 +ดอกเบี้ย 60.75 สหกรณ์ไม่หัก เพราะนำส่งสิ้นเดือน

ครับ

สหกรณ์จะคืนสิทธิ์ ฉุกเฉิน ATM ให้หลังสิ้นเดือน ครับ laugh

 


ลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้