เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

โดย

ข้อความ


โดย: admin
เมื่อ: 21 มี.ค. 2562

หัวเรื่อง: เข้าดูข้อมูลสมาชิกไม่ได้ครับ
ข้อความ:

เรียนสมาชิก 4771 ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นรหัสผ่านในการ Login ครั้งแรกครับ


โดย: admin
เมื่อ: 21 มี.ค. 2562

หัวเรื่อง: กดฉุกเฉินไม่ได้ค่ะ
ข้อความ:

เรียนสมาชิก 1151 คืนสิทธิ์ให้แล้วครับกดได้เลยครับ


โดย: admin
เมื่อ: 21 มี.ค. 2562

หัวเรื่อง: สามารถรีกู้สามัญได้ยังครับ ขอบคุณครับ
ข้อความ:

เรียนสมาชิก 6441 สามารถรีกู้ได้ครับขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดให้รีไฟแนนท์ ครับยื่นสัญญาถึงสิ้นเดือนนี้ครับ

หากเลยสิ้นเดือนนี้ต้องรอให้ครบกำหนดรีกู้ครับ 6 งวด ครับ


โดย: admin
เมื่อ: 21 มี.ค. 2562

หัวเรื่อง: สอบถาม
ข้อความ:

เรียนสมาชิก 5786 ไม่สามารถรีกู้ได้เนื่องจากไม่พอให้หักชำระหนี้เดิมครับ


โดย: admin
เมื่อ: 21 มี.ค. 2562

หัวเรื่อง: เข้าตรวจสอบข้อมูลสมาชิกไม่ได้
ข้อความ:

เรียนสมาชิก 3327 ใช้รหัสบัตรประชาชนเป็นรหัสผ่านในการ Login เข้าระบบครั้งแรกครับ


โดย: admin
เมื่อ: 21 มี.ค. 2562

หัวเรื่อง: เข้าระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ข้อความ:

เรียนสมาชิก ใช้รหัสผ่านเป็น เลขบัตรประชาชนเป็นรหัสผ่านในการ ล็อกอิน ครั้งแรก


โดย: admin
เมื่อ: 21 มี.ค. 2562

หัวเรื่อง: พนักงานกระทรวงสาธารณสุขสามารถสมัครสมาชิกสหกรณ์ได้หรือไม่ค่ะ
ข้อความ:

ได้เฉพาะสายวิชาชีพค่ะ 

 


โดย: admin
เมื่อ: 21 มี.ค. 2562

หัวเรื่อง: ขอเปิดกู้ฉุกเฉิน ATM
ข้อความ:

เรียนสมาชิก 2187 ทำรายการให้แล้วครับสามารถกดได้เลยครับ


โดย: admin
เมื่อ: 21 มี.ค. 2562

หัวเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ภายหลังของฌาปนกิจล้านที่2
ข้อความ:

เรียนสมาชิก 5988 สหกรณ์แจ้งเรื่องไปที่ สมาคมแล้วครับ รอการตอบกลับครับ


โดย: admin
เมื่อ: 21 มี.ค. 2562

หัวเรื่อง: รายละเอียดการหักเงิน การกู้ การค้ำ
ข้อความ:

เรียนสมาชิก 4014 /6765 ขณะนี้สหกรณ์ได้ปรับปรุงระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกใหม่โดยสมาชิก Login เข้าระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ที่หน้าหลัก ใช้ Username: เลขสมาชิกสหกรณ์ และ Password: ครั้งแรกใช้เลขบัตรประชาชน13หลัก

หลังจาก Login เข้าไปแล้วระบบจะถามให้เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ครับ

สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้มากขึ้นครับ

 

 
วิธี Login เข้าสู่ระบบตรวจสอบข้อมูล
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 »