โฆษณาของสมาชิกสหกรณ์ฯ

iNow project
โดยสมาชิก : 02311 (ดู 363 ครั้ง)
iNow project

©ไอนาวโปรเจ็ค [iNow project] ....นวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ที่พัฒนามาจากผลงานวิจัย ไอนาวโปรเจ็ค [iNow project] เป็นระบบการทำงานร่วมกัน ระหว่างโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน อากาศยานไร้คนขับ[UAV] ศูนย์ควบคุมสั่งการ และรถพยาบาลฉุกเฉินหรือรถกู้ชีพ ผ่านระบบ Web service เพื่อตอบสนองต่อการช่วยชีวิต เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน การรับส่งเวชภัณฑ์การแพทย์เร่งด่วนทางอากาศ การสำรวจพื้นที่ภัยภิบัติ พร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ [push notification] หลังจากติดตั้งลงบนสมาร์ทโฟนและปรับตั้งค่าการทำงานตามคำแนะนำแล้ว แอพพลิเคชั่นไอนาวสามารถทำงานบนโทรศัพท์ได้ทันที แอพดีๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงSTROKE-STEMI ทดลองดาวน์โหลดใช้งานได้ที่

...https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixels.inowprojectv1feb

เว็บไซต์: http://inowproject.com/web4/