Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. แผนการอนุมัติเงินกู้ เดือนธันวาคม 2564 — 29 พฤศจิกายน 2021
  2. แจ้งกำหนดครบชำระสมาคม สสธท., กสธท., ชสอ. และกองทุนภาคอีสาน — 23 พฤศจิกายน 2021
  3. งบดุลอย่างย่อ 31 ตุลาคม 2564 — 20 พฤศจิกายน 2021
  4. แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ — 18 พฤศจิกายน 2021
  5. แผนการอนุมัติเงินกู้พฤศจิกายน 2564 — 5 พฤศจิกายน 2021

Author's posts listingsมี.ค.
05


หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมแก่สมาชิก

สหกรณ์ฯเปลี่ยนหลักเกณฑ์การกู้ดังนี้ กู้ ฉุกเฉินทั่วไปแล …

Continue reading »

ก.พ.
13


ประกาศสหกรณ์เรื่องความหมายของลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เรื …

Continue reading »