Daily Archive: 13 มีนาคม 2023มี.ค.
13


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางพิบูลย์ พยุงดี สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมกา …

Continue reading »

มี.ค.
13


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว น.ส.นภัสวรรณ เพ็งลี สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่ 12 มีนาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมกา …

Continue reading »