«

»

ก.พ.
07


ร่วมวางหรีดพร้อมเงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก ฌกส. ประเภท2 นางอินทร์ สุทธิวรรณา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  นายเสกสรรค์ สองจันทร์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  ร่วมวางหรีดพร้อมเงินช่วยเหลือเบื้องต้นครอบครัวสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ประเภทที่ 2  นางอินทร์ สุทธิวรรณา


Share to Line