«

»

ส.ค.
17


มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ครอบครัวนายสุรศักดิ์ นุ่นนาแซง

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางสาวศิวาการ จันทะไทย คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เป็นตัวแทนสมาคมฯมอบพวงหรีดและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต นายสุรศักดิ์ นุ่นนาแซง ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตอย่างยิ่ง


Share to Line