«

»

ก.ย.
08


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ประจำปี 2565

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ประจำปี 2565

ประกาศฯ เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ประจำปี 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)

หนังสือเชิญประชุม เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ประจำปี 2565
(กำหนดการประชุมใน วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1)

หนังสือขออนุญาติให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา มาปฏิบัติหน้าที่อำนวยการสรรหา ประจำปี 2565

 


Share to Line