«

»

ก.ย.
20


ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและคณะผู้ตรวจสอบกิจการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการนับคะแนนและรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้ … (อ่านต่อตามไฟล์ที่แนบ)
ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 19 กันยายน 2565


Share to Line