«

»

ก.ค.
10


ประกาศรับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566

ประกาศรับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566

ใบสมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566

 

หมายเหตุ:

  1. ให้ส่งเอกสารใบสมัครกับกรรมการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ปี 2566
  2. จำนวนผู้แทนตามประกาศ กลุ่มสมาชิก ชื่อกลุ่มสมาชิก รายชื่อสมาชิกที่สังกัดกลุ่มสมาชิก และจำนวนผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566

Share to Line