«

»

ม.ค.
11


ประกาศ จัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ฯ

ประกาศ จัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ฯ.pdf

แบบฟอร์มหนังสือเสนอขายที่ดิน.pdf


  • การวัดระยะโดยใช้มือถือ ให้ติดตั้งโปรแกรม Google Earth จากนั้นดาวนโหลด

แผนที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากสหกรณ์  เพื่อเปิดดูรัศมี


  • การวัดระยะทางโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ให้เปิดแผนที่ จากนั้นคลิกขวาเลือกเมนูวัดระยะ แล้วคลิกที่ตำแหน่งปลายทางเพื่อวัดระยะ

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง: ยกเลิกเอกสารประกอบการยื่นเสนอขายที่ดินและเพิ่มเติมประกาศ 28 มกราคม 2564


Share to Line