แจ้งถอนเงินออนไลน์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันค่ะ

ข้อมูลสมาชิก

ถอนจากบัญชีสหกรณ์ฯ

โอนเข้าบัญชีธนาคาร

แนบไฟล์

กรณียังไม่มีใบถอนเงินสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ : ใบถอนเงินออนไลน์.pdf

 

แนะนำ App สำหรับมือถือในการถ่ายภาพ และแก้ไขการเอียงของภาพ