แจ้งถอนเงินออนไลน์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด


1. ดาวน์โหลดเอกสาร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
ใบถอนเงินออนไลน์.pdf
2. แจ้งถอนเงินออนไลน์
แจ้งถอนเงินออนไลน์ที่นี่ (คลิ๊ก)
ตัวอย่าง
กรณีไม่สามารถอับโหลดไฟล์ได้

 

 


แนะนำ App สำหรับมือถือในการถ่ายภาพ และแก้ไขการเอียงของภาพ
Microsoft Lens - PDF Scanner (สำหรับ Android OS)
Microsoft Lens - PDF Scanner (สำหรับ iOS)

กลับหน้าแรก