ผลการดำเนินงาน

วีดีทัศน์นำเสนอ : ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2560.pdf 

เอกสารดาวน์โหลด : รายงานประจำปี

 รายงานประจำปี ต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด 


Share to Line