เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  รายงานประจำปี สหกรณ์ฯ /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
1004รายงานประจำปี 2564รายงานประจำปีสหกรณ์ รายงานประจำปี 2564 สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256410.26 Mb698
987แบบสำรวจความคิดเห็น ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564แบบสำรวจความคิดเห็น การจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19233.31 Kb339
885รายงานประจำปี 2563รายงานการประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ใหม่ Update 21-09-256411.88 Mb5,336
719รายงานประจำปี 2562รายงานการประชุมใหญ่ประจำปี 2562 (ฉบับหลังประชุมใหญ่แล้ว)7.75 Mb7,422
584รายงานประจำปี2561ฉบับแก้ไขใหม่หมายเหตุ: แก้ไขข้อความในหน้า 50 แล้ว6.45 Mb1,854
439รายงานประจำปี 25609.40 Mb1,124
365ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2560175.08 Kb1,222
343รายงานประจำปี 2559(ฉบับปรับปรุงใหม่ เมษายน 2560)4.94 Mb1,782
250รายงานประจำปี 2558(ฉบับปรับปรุงใหม่ เมษายน 2559)5.93 Mb1,356
196รายงานประจำปี25573.59 Mb3,440
177รายงานประจำปี 25568.21 Mb3,007
166รายงานประจำปี 25556.55 Mb4,646
125รายงานประจำปี 255411.46 Mb1,198
124รายงานประจำปี 25532.22 Mb1,555
50รายงานประจำปี 255411.46 Mb1,903