ก.ย.
21


ประกาศผลการนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการปี 2567

ประกาศผลการนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการปี 2567


Share to Line

ก.ย.
19


ตรวจสอบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ที่นี่

คลิ๊ก เพื่อดูผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ


Share to Line

ก.ย.
18


ปรับแผนรับสัญญาเงินกู้เดือนกันยายน 2566


Share to Line

ก.ย.
18


ขอให้สมาชิกตรวจสอบและแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีรับปันผลภายใน 20 กันยายน 2566

ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีรับโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน

ขอให้สมาชิกตรวจสอบและแจ้งเปลี่ยนแปลงภายใน 20 กันยายน 2566 นี้

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินปันผล และเฉลี่ยคืน

 


Share to Line

ก.ย.
16


รายการย่อ แสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ 31 สิงหาคม 2566

รายการย่อ แสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ 31 สิงหาคม 2566


Share to Line

ก.ย.
15


ประกาศหน่วยสรรหา

ประกาศหน่วยสรรหา


Share to Line

ก.ย.
05


1 กันยายน 2566 ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด


Share to Line

ก.ย.
04


ประกาศซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงาน

ประกาศซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงาน ลงวันที่ 1 กันยายน 2566

แบบเสนอขายที่ดิน ปี 2566

 


Share to Line

ก.ย.
02


รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา/หน่วยสรรหาล่วงหน้า ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหาล่วงหน้า ประจำปี 2566


Share to Line

ส.ค.
31


ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2566

ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2566


Share to Line

ส.ค.
31


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 30 กันยายน 2567

ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 30 กันยายน 2567


Share to Line

ส.ค.
31


ประกาศผลการการสรรหาบริษัทประกันชีวิต

ประกาศผลการการสรรหาบริษัทประกันชีวิต 31-08-2566


Share to Line

ส.ค.
25


ตารางกิจกรรมการดำเนินงาน

 

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการดำเนินงาน ปี 2566

Share to Line

ส.ค.
22


เลื่อนกำหนดเปิดซอง สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2567

เลื่อนกำหนดเปิดซอง สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2567


Share to Line

ส.ค.
21


ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการชุดที่ 31

ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการชุดที่ 31

รายชื่อผู้สมัคร<< คลิกที่นี่เพื่อเปิดดูภาพถ่ายผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการ


Share to Line

ส.ค.
10


รายการย่อ แสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ 31 กรกฎาคม 2566

รายการย่อ แสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ 31 กรกฎาคม 2566


Share to Line

ส.ค.
07


รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อแต่งตั้งเป็น เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา

รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อแต่งตั้งเป็น เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา

1-ใบสมัครเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ประจำปี 2566
2-ใบสมัครเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหาล่วงหน้า
3-หน่วยสรรหาและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา


Share to Line

ก.ค.
25


ข่าวสารการรับสมัครสมาคมฌาปนกิจและกองทุนประกันชีวิต

 

ข่าวสารการรับสมัครสมาคมฌาปนกิจและกองทุนประกันชีวิต


Share to Line

ก.ค.
13


มอบเงินสงเคราะห์ทายาท นายอุกฤษ ศรีสุข สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) และ กสธท.(ล้านที่2)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายเสมอเทพ  ศรีทาสร้อย อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด, นางสาวทัศนีย์กำไรทอง ผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายอุกฤษ  ศรีสุข สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,002,116.00 บาท และกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ กสธท.(ล้านที่2) จำนวน 1,000,000.00 บาท


Share to Line

ก.ค.
10


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ปี 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ปี 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ปี 2566 (เพิ่มเติม)


Share to Line

ก.ค.
10


ประกาศรับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566

ประกาศรับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566

ใบสมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566

 

หมายเหตุ:

  1. ให้ส่งเอกสารใบสมัครกับกรรมการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ปี 2566
  2. จำนวนผู้แทนตามประกาศ กลุ่มสมาชิก ชื่อกลุ่มสมาชิก รายชื่อสมาชิกที่สังกัดกลุ่มสมาชิก และจำนวนผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566

Share to Line

ก.ค.
10


ประกาศสรรหาบริษัทประกันชีวิต ปี 2567

ประกาศสรรหาบริษัทประกันชีวิต ปี 2567

แบบฟอร์มเสนอประกันชีวิตกลุ่ม


Share to Line

ก.ค.
10


รายการย่อ แสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ 30 มิถุนายน 2566

รายการย่อ แสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ 30 มิถุนายน 2566


Share to Line

ก.ค.
06


วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 โครงการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 3 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง


Share to Line

ก.ค.
06


วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 โครงการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 4 ณ โรงพยาบาลกุมภวาปี


Share to Line

ก.ค.
04


ประกาศ กลุ่มสมาชิก ชื่อกลุ่มสมาชิก รายชื่อสมาชิกที่สังกัดกลุ่มสมาชิก และจำนวนผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566

ประกาศกลุ่มสมาชิก ชื่อกลุ่มสมาชิก รายชื่อสมาชิกที่สังกัดกลุ่มสมาชิก และจำนวนผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566

เอกสารแนบ   กลุ่มสมาชิก ปี 2566


Share to Line

มิ.ย.
29


รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เป็นคณะกรรมการสรรหา ปี 2566

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เป็นคณะกรรมการสรรหา ปี 2566

ใบสมัครเป็นกรรมการสรรหา ปี 2566


Share to Line

มิ.ย.
29


ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา 2566

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ปี 2566

ทั้งนี้จะโอนให้สมาชิกในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ตามหมายเลขบัญชีที่แจ้งไว้

สามารถตรวจสอบออนไลน์ได้ที่: ระบบตรวจสอบและสมัครขอรับทุนการศึกษา (udcoop.com)


Share to Line

มิ.ย.
23


20 มิถุนายน 2566 โครงการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 2/2566 ณ รพ.บ้านผือ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้จัดทำโครงการอบรมรมสมาชิกใหม่ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2 ขึ้น ณ โรงพยาบาลบ้านผือ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกเข้าใจหลักการวิธีการสหกรณ์ สิทธิหน้าที่ สวัสดิการและประโยชน์ที่จะได้รับจากสหกรณ์


Share to Line

มิ.ย.
21


กองทุนสวัสดิการ (ล้านอุบล) เปิดรับสมาชิกอายุไม่เกิน 65ปี ถึง 30 มิ.ย.2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก กองทุนสวัสดิการ (ล้านอุบล) รับสมัครผู้ที่มีอายุ ไม่เกิน 65 ปี บริบูรณ์ และ ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

 

ใบสมัครกองทุนภาคีเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.) ล้านอุบล


Share to Line

มิ.ย.
12


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางเสริญ จำใบรักษ์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) และกสธท.(ล้านที่2)

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วย นายบุญโฮม ผิวฝ้าย รองประธานกรรมการ2, นายประเสริฐ สุภภูมิ กรรมการศึกษาฯ, นางทัศนีย์  กำไรทอง ผู้จัดการสหกรณ์  และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางเสริญ จำใบรักษ์ สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,002,516.00 บาท และเงินสงเคราะห์กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ กสธท. (ล้านที่2) จำนวน 1,000,000.00 บาท


Share to Line

เม.ย.
03


กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมการกู้เงินประเภทสามัญรวมหนี้

กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมการกู้เงินประเภทสามัญรวมหนี้


Share to Line

ก.พ.
10


ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้


Share to Line

ก.พ.
10


กำหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติเงินกู้ ข้อ 15 การให้กู้ยืม ในกรณีการให้กู้ยืมซึ่งการอันจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กำหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติเงินกู้ ข้อ 15


Share to Line

ก.พ.
10


กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2566

กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2566


Share to Line

ธ.ค.
06


กำหนดเงื่อนไขการใช้บริการเงินกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

อ่านประกาศ:

ประกาศ เรื่องกำหนดเงื่อนไขการใช้บริการเงินกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562


Share to Line

พ.ย.
10


เปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด (Refinance) 15 พย 2565 – 30 กย 2566

อ่านประกาศ >> เปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด (Refinance) 15 พย 2565 – 30 กย 2566


Share to Line

พ.ค.
10


การตรวจสอบเครดิตบูโร เพื่อประกอบสินเชื่อวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป

ประกาศเรื่อง การตรวจสอบเครดิตบูโร เพื่อประกอบสินเชื่อวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป


Share to Line

มี.ค.
30


นโยบายป้องกันการฟอกเงิน ปี 2565


นโยบายป้องกันการฟอกเงิน สอ.สธ.อด. 2565


Share to Line

ก.ย.
16


ขอเชิญสมาชิกตรวจสอบสถานที่สรรหา

ตรวจสอบสถานที่สรรหาที่นี่ คลิ๊ก >> ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน

ดาวน์โหลด:
14.แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ (ก.ส.14) (กรณีหน่วยสรรหาไม่ถูกต้อง)

 


Share to Line

ก.ย.
09


ประกาศข้อห้ามการหาเสียง

ประกาศข้อห้ามการหาเสียง


Share to Line

ส.ค.
15


การสอบทานทุนเรือนหุ้น-เงินกู้-เงินฝาก และภาระค้ำประกัน ประจำปี 2566

 


Share to Line

ส.ค.
06


มอบเงิน กองทุน และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี จำกัด แก่ทายาท นายประสงค์ อุณาพรหม

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี อนุมัติจ่ายเงิน จำนวน 1 ล้านบาท พร้อมทั้ง อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี จำกัด จำนวน 129,350 บาท ให้แก่ทายาทสมาชิกเสียชีวิต นายประสงค์ อุณาพรหม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวผู้เสียชีวิต มา ณ ที่นี้ด้วย


Share to Line

ก.ค.
30


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายวีระ พะนมภูมิ สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้ง นายบุญโฮม ผิวฝ้าย รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และ นายประเสริฐ สุภภูมิ กรรมการ เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินสงเคราะห์ จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แก่ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต นายวีระ พะนมภูมิ จำนวน 1,000,516 บาท ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวผู้เสียชีวิต มา ณ ที่นี้ด้วย


Share to Line

ก.ค.
25


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2566


Share to Line

ก.ค.
25


ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา ปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา ปี 2566


Share to Line

ก.ค.
15


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายปรีชา คำทรา สมาชิก สสธท.

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการดำเนินการ, นางนิตย์รดี อนุสามิ
ประธานกรรมการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เป็นตัวแทนสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายปรีชา คำทรา จำนวน 1,002,516.00 บาท


Share to Line

ก.ค.
04


กองทุนภาคีเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.) เปิดรับสมาชิก


ใบสมัครกองทุนภาคีเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.) ล้านอุบล


Share to Line

ก.ค.
04


อัตราค่าสมัคร เดือน กรกฎาคม 2566 กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี

อัตราค่าสมัคร เดือน กรกฎาคม 2566 กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี

ใบสมัครกองทุนล้านอุดร (กส.อด.)


Share to Line