ระบบตรวจสอบและส่งเอกสารขอรับทุนการศึกษา

โปรดเลือกเมนูที่ต้องการ

 

 

ประกาศให้ทุนการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ ปี 2565

 

1.คุณสมบัติ

    1.1 สมาชิกที่มีสิทธิขอรับทุนเพื่อการศึกษาของตนเองและการศึกษาของของบุตร ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (ถึงหมายเลขสมาชิกที่ 9271)
    1.2 สมาชิก 1 คน มีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของตนเองหรือของบุตรเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
    1.3 กรณีบิดามารดา เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่ให้ยื่นขอทุนบุตรคนเดียวกัน
    1.4 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนในปี 2564

2.หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินทุน
    2.1.ทุนการศึกษาสำหรับสมาชิก ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุนละ 1,000 บาท
    2.2.ทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ระดับอนุบาล ถึงระดับปริญญาตรีและอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ทุนละ 1,000 บาท
อ่านต่อตามไฟล์ที่แนบ...

ประกาศสหกรณ์ฯ ให้ทุนการศึกษา ปี 2565

ใบสมัครขอทุนการศึกษา_สมาชิก_ปี2565

ใบสมัครขอทุนการศึกษา_บุตร_ปี2565

 หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน

----------------------------------------------------------------------------------

ตรวจสอบประวัติการรับทุนการศึกษาได้ที่นี่ (คลิ๊ก)

ส่งเอกสารขอรับทุนการศึกษาได้ที่นี่ (คลิ๊ก)

 

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ปี 2565 รอบ 1

นับถึงเลขสมาชิกคนสุดท้าย :    9271

กำหนดยื่นเอกสารวันสุดท้าย :   29/07/2565
หมดเวลายื่นเอกสารแล้ว

สมัครขอรับทุนออนไลน์ได้ที่นี่ (คลิ๊ก)