สมัครขอรับทุนการศึกษา/ตรวจสอบสถานะการอับโหลดและการอนุมัติ

ข้อมูลสมาชิก

(เปิดบริการเฉพาะระบบตรวจสอบการอับโหลดไฟล์เพิ่มเติม และ ตรวจสอบการอับโหลดไฟล์เท่านั้น)
บัตรประชาชนสมาชิก
โปรดกรอก "เลขบัตรประชาชน" ให้ครบ 13 หลัก

ตัวอย่างเอกสาร


เอกสารที่แสดงว่าเป็นบุตร (กรณียื่นขอรับทุนให้บุตร)

เอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่

บัญชีเงินฝากสำหรับโอนเงิน
หรือธนาคารอื่นๆ×