เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  แบบฟอร์มเอกสาร สมาคม ฌกส. /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...
71 รายงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
70 ประกาศสมาคมฌาปนกิจ

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
937ข่าวสารการรับสมัครฌาปนกิจและกองทุนฯ มกราคม 2565693.58 Kb2,485
922ประกาศ ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 27 มีนาคม 2564196.01 Kb272
917รายงานจำนวนสมาชิก กสธท55.16 Kb483
916รายงานจำนวนสมาชิก สส.ชสอ115.03 Kb461
915รายงานสมาชิก สสธท55.15 Kb416
782วาระประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 _ฌกสรายงานประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด1,019.88 Kb622
776วาระประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (ฌกส.)1,019.70 Kb656
773แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ ฌกส57.04 Kb992
650ประกาศ ให้สมาชิกพ้นสมาชิกภาพจาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯประกาศ แจ้งรายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562313.96 Kb973
615วาระประชุมสามัญประจำปีสมาคมฌาปนกิจ 2561613.64 Kb860
574ประกาศสมาชิกพ้นสภาพ สิงหาคม 2561600.02 Kb1,196
562ประกาศรายชื่อสมาชิกฌาปนกิจฯพ้นสมาชิกภาพ 13 สิงหาคม 25611.42 Mb1,097
515เงินรอตรวจสอบ สมาคมฌาปนกิจเงินรอตรวจสอบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด111.11 Kb1,041
512รายงานจำนวนสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561รายงานจำนวนสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561140.50 Kb1,320
508รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 สมาคม ฌกส379.86 Kb1,491
267รายงานประชุมสามัญประจำปี 2558 สรุปเบื้องต้น110.93 Kb1,825
266นำเสนอข้อมูลสมาคม ฌกส 12 มีนาคม 2559 (ประชุมใหญ)2.33 Mb1,488
151สมาคม ฌกส.สอ.สสจ.อุดรธานี จำกัด 17 มี.ค.25552.71 Mb1,838
150วาระประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554957.50 Kb5,744
149ใบขอลาออกจาก สมาคม ฌกส 44.57 Kb1,683