เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  เอกสารประกอบการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
772การดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ Powerpoint5.95 Mb258
771อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ Powerpoint9.35 Mb213
759เทคนิคการตรวจสอบกิจการ และการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์10.91 Mb218
758หลักการณ์วิธีการอุดมการณ์สหกรณ์6.44 Mb255
7572-การดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์2.84 Mb745
7561-จริยธรรมผู้ตรวจสอบกิจการ324.76 Kb268