Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. โครงการผ่อนผันการชำระหนี้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูง — 28 ตุลาคม 2021
  2. รายชื่อผู้ได้รับรางวัลตอบแบบสำรวจความคิดเห็นการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในสถานการณ์ของโรคโควิ-19 — 28 ตุลาคม 2021
  3. การแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล — 26 ตุลาคม 2021
  4. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายณรงค์ ศรีกะแกะ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1) — 26 ตุลาคม 2021
  5. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 — 19 ตุลาคม 2021

Author's posts listingsส.ค.
03


มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท คุณแม่เนียม ธารประเสริฐ สมาชิกฌาปนกิจประเภท 2

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสาคร รอดขันเมือง นายกสมาคมฌาปก …

Continue reading »

ก.ค.
30


ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 25654

ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 25654.pdf

ก.ค.
29


ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา(รอบที่1/2564)

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา(รอบที่1-2564). …

Continue reading »

ก.ค.
28


ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564

ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564.pdf ใบสมัค …

Continue reading »

ก.ค.
27


ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา ปี 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา ปี 2 …

Continue reading »

ก.ค.
23


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายสถิต แสงจันทร์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  23 กรกฎาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรม …

Continue reading »

ก.ค.
21


งบดุลอย่างย่อ 30 มิถุนายน 2564

งบดุลอย่างย่อ 30 มิถุนายน 2564.pdf

ก.ค.
15


เพิ่มมาตรการคัดกรองพัสดุ

ก.ค.
09


เป็นสักขีพยานโครงการสหกรณ์ร่วมใจต้านภัยโควิด19

วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการ …

Continue reading »

มิ.ย.
28


แผนการอนุมัติเงินกู้ กรกฎาคม 2564