Monthly Archive: มิถุนายน 2022มิ.ย.
20


รายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน 31 พฤษภาคม 2565

รายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน 31 พฤษภาคม 2565

มิ.ย.
10


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางสมหมาย แสงเงินยอด สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)และกสธท. (ล้านที่ 2)

วันที่ 10 มิถุนายน 2565นายเสกสรรค์ สองจันทร์ รองประธานก …

Continue reading »

มิ.ย.
08


โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงาน

ประกาศจัดซื้อที่ดิน 3 ไร่ขึ้นไป ไม่เกิน 20 ล้านบาท ปี 2 …

Continue reading »

มิ.ย.
08


ขยายระยะเวลาโครงการเงินกู้สวัสดิการส่งเสริมอาชีพ ถึง 20 กรกฎาคม 2565

ประกาศ ขยายระยะเวลาโครงการเงินกู้สวัสดิการส่งเสริมอาชีพ …

Continue reading »

มิ.ย.
06


รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เป็นคณะกรรมการสรรหา

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดร …

Continue reading »