แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์
  • 63.33% - ( 76 votes )
  • 16.67% - ( 20 votes )
  • 8.33% - ( 10 votes )
  • 3.33% - ( 4 votes )
  • 8.33% - ( 10 votes )

Share to Line

ใส่ความเห็น