Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. แจ้งวันหยุดทำการ — 11 สิงหาคม 2022
  2. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายคำแหง โคตรวิทย์ สมาชิก กสธท.(ล้านที่ 2) — 9 สิงหาคม 2022
  3. ประกาศรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 — 8 สิงหาคม 2022
  4. ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ — 8 สิงหาคม 2022
  5. อบรมวางแผนการเงินก่อนเกษียณ 6 สิงหาคม 2565 — 6 สิงหาคม 2022

Author's posts listingsธ.ค.
08


รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2564

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ เดือนพฤศจิกายน …

Continue reading »

ธ.ค.
03


กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ.2564)

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ …

Continue reading »

พ.ย.
23


แจ้งกำหนดครบชำระสมาคม สสธท., กสธท., ชสอ. และกองทุนภาคอีสาน

วิธีการตรวจสอบรายการหักประกันชีวิตและฌาปนกิจผ่านปันผล

พ.ย.
20


งบดุลอย่างย่อ 31 ตุลาคม 2564

งบดุลอย่างย่อ 31 ตุลาคม 2564

พ.ย.
18


แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ

พ.ย.
04


ประกาศ การกู้ยืมก่อนครบกำหนด ประจำปี 2565

ประกาศ การกู้ยืมก่อนครบกำหนด ประจำปี 2565

พ.ย.
02


กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครสมาชิก ปี 2565

โบว์ชัวร์การรับสมัครกองทุนล้านอุดร ปี 2565 ใบสมัครกองทุ …

Continue reading »

ต.ค.
31


เปิดให้ตรวจสอบรายการจ่ายปันผล-เฉลี่ยคืน ผ่านหน้าเว็บไซต์สหกรณ์แล้ว

ต.ค.
31


วิธีการตรวจสอบรายการหักประกันชีวิตและฌาปนกิจผ่านปันผล

  ล็อกอินผ่านเมนูเว็บบอร์ด >>

ต.ค.
30


วีดีทัศน์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

รายงานประจำปี 2564  รายงานประจำปีต่างๆ ของสหกรณ์ฯ ฝากกด …

Continue reading »

ต.ค.
26


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายณรงค์ ศรีกะแกะ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่  26 ตุลาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมก …

Continue reading »

ต.ค.
18


ขอเชิญสมาชิกดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2564

รายงานประจำปี 2564

ต.ค.
11


โปรแกรมคำนณวนการส่งหุ้นเป็นปันผล

โปรแกรมคำนณวนหุ้นเป็นปันผล

ต.ค.
08


ข่าวสารการรับสมัครฌาปนกิจและกองทุน กันยายน-พฤศจิกายน 2564

  ข่าวสารการรับสมัคร ฌาปนกิจและกองทุน 08-10-2564

ต.ค.
02


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

เนื่องด้วยการระดมเงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ …

Continue reading »

ก.ย.
27


ผลการนับคะแนนสรรหา กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา 23 กันยายน 2564

ก.ย.
21


รายงานประจำปี 2563

รายงานการประชุมใหญ่ประจำปี 2563 Update 21-09-2564 สำหรั …

Continue reading »

ก.ย.
10


กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเอทีเอ็ม

กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม

ก.ย.
06


ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา รอบ2 ประจำปี 2564

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา รอบ2 ประจำปี 2 …

Continue reading »

ก.ย.
02


ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่องผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2565.p …

Continue reading »

ก.ย.
02


ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565

ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565.pdf

ก.ย.
01


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายสถิต แสงจันทร์ สมาชิก กสธท.(ล้านที่2)

วันที่  1 กันยายน 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมก …

Continue reading »

ส.ค.
25


ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ขอถอนตัว

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด …

Continue reading »

ส.ค.
24


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายเกษม บัวขาว สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  24 สิงหาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรม …

Continue reading »

ส.ค.
24


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายดวงราช บัวบน สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  24 สิงหาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรม …

Continue reading »

ส.ค.
13


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นางสุมาภรณ์ ปัสสามา สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  13 สิงหาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรม …

Continue reading »

ส.ค.
13


มอบเงินศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19

      เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ฯ …

Continue reading »

ส.ค.
09


มอบเงินสงเคราะห์นางสาวทัศนียา กองภา

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายสาคร รอดขันเมือง นายกสมาคมฌาปน …

Continue reading »

ส.ค.
05


เปิดให้บริการถอนเงินฝากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เปิดให้บริการถอนเงินฝากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf

ส.ค.
03


มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท คุณแม่เนียม ธารประเสริฐ สมาชิกฌาปนกิจประเภท 2

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสาคร รอดขันเมือง นายกสมาคมฌาปก …

Continue reading »

ก.ค.
30


ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 25654

ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 25654.pdf

ก.ค.
29


ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา(รอบที่1/2564)

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา(รอบที่1-2564). …

Continue reading »

ก.ค.
28


ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564

ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564.pdf ใบสมัค …

Continue reading »

ก.ค.
27


ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา ปี 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา ปี 2 …

Continue reading »

ก.ค.
23


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายสถิต แสงจันทร์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  23 กรกฎาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรม …

Continue reading »

ก.ค.
21


งบดุลอย่างย่อ 30 มิถุนายน 2564

งบดุลอย่างย่อ 30 มิถุนายน 2564.pdf

ก.ค.
15


เพิ่มมาตรการคัดกรองพัสดุ

ก.ค.
09


เป็นสักขีพยานโครงการสหกรณ์ร่วมใจต้านภัยโควิด19

วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการ …

Continue reading »

มิ.ย.
28


ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้.pdf

มิ.ย.
28


ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก.pdf