Monthly Archive: กรกฎาคม 2021ก.ค.
30


ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 25654

ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 25654.pdf

ก.ค.
29


ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา(รอบที่1/2564)

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา(รอบที่1-2564). …

Continue reading »

ก.ค.
28


ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564

ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564.pdf ใบสมัค …

Continue reading »

ก.ค.
27


ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา ปี 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา ปี 2 …

Continue reading »

ก.ค.
23


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายสถิต แสงจันทร์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  23 กรกฎาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรม …

Continue reading »

ก.ค.
21


งบดุลอย่างย่อ 30 มิถุนายน 2564

งบดุลอย่างย่อ 30 มิถุนายน 2564.pdf

ก.ค.
15


เพิ่มมาตรการคัดกรองพัสดุ

ก.ค.
09


เป็นสักขีพยานโครงการสหกรณ์ร่วมใจต้านภัยโควิด19

วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการ …

Continue reading »