Monthly Archive: สิงหาคม 2021ส.ค.
25


ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ขอถอนตัว

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด …

Continue reading »

ส.ค.
24


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายเกษม บัวขาว สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  24 สิงหาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรม …

Continue reading »

ส.ค.
24


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายดวงราช บัวบน สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  24 สิงหาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรม …

Continue reading »

ส.ค.
13


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นางสุมาภรณ์ ปัสสามา สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  13 สิงหาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรม …

Continue reading »

ส.ค.
13


มอบเงินศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19

      เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ฯ …

Continue reading »

ส.ค.
09


มอบเงินสงเคราะห์นางสาวทัศนียา กองภา

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายสาคร รอดขันเมือง นายกสมาคมฌาปน …

Continue reading »

ส.ค.
05


เปิดให้บริการถอนเงินฝากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เปิดให้บริการถอนเงินฝากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf

ส.ค.
03


มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท คุณแม่เนียม ธารประเสริฐ สมาชิกฌาปนกิจประเภท 2

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสาคร รอดขันเมือง นายกสมาคมฌาปก …

Continue reading »