«

»

ก.พ.
09


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายบุญเสาร์ ประจันตะเสน สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่ 9 กุมภาพัธ์ 2565  นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยนายสุรัตน์ กัณหา กรรมการศึกษาฯ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ  เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายบุญเสาร์  ประจันตะเสน สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,011,745.60  บาท


Share to Line