«

»

ก.ค.
22


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายคำแหง โคตรรวิทย์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

 

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายคำแหง  โคตรรวิทย์ สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,012,983.27 บาท


Share to Line