«

»

ส.ค.
30


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว น.ส.พรธิภา  พลเสนา สมาชิกสมาคม ฌกส.

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว น.ส.พรธิภา  พลเสนา สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จำนวน 220,100 บาท


Share to Line