«

»

พ.ย.
16


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายศักดิ์นุศิษย์ หมุนลี สมาชิกสมาคม สสธท.(ล้านที่1)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายศักดิ์นุศิษย์ หมุนลี สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,002,712.66 บาท


Share to Line