«

»

ก.พ.
10


9 กุมภาพันธ์ 2566 มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายประสาท อนุสามิ สมาชิกสมาคม สสธท.(ล้านที่1)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายประสาท  อนุสามิ  สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,005,997.88 บาท


Share to Line