«

»

มี.ค.
29


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางแดง  บุบผาเทพ สมาชิก กสธท.(ล้านที่ 2)

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายจารุวัฒน์โคตรประดา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ และนางชญาดา  วงษา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางแดง  บุบผาเทพ สมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ กสธท.(ล้านที่2) จำนวน 1,000,000.00 บาท


Share to Line