«

»

เม.ย.
07


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนางจันทร์แดง ศรีเคนา สมาชิก สสธท.

วันที่ 7 เมษายน 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยกรรมการ, ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางจันทร์แดง ศรีเคนา สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,002,700.00 บาท


Share to Line