«

»

พ.ค.
19


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายเบ่ม อินลุเพท สมาชิก กสธท. (ล้านที่ 2)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วย กรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ เป็นตัวแทนกองทุน สวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)   มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก นายเบ่ม อินลุเพท จำนวน 1 ล้านบาท


Share to Line