«

»

ส.ค.
03


มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท คุณแม่เนียม ธารประเสริฐ สมาชิกฌาปนกิจประเภท 2

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสาคร รอดขันเมือง นายกสมาคมฌาปกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ร่วมงานฌาปนกิจสงเคราะห์คุณแม่เนียม ธารประเสริฐ สมาชิกประเภท 2 และมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์


Share to Line