ส.ค.
03


มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท คุณแม่เนียม ธารประเสริฐ สมาชิกฌาปนกิจประเภท 2

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสาคร รอดขันเมือง นายกสมาคมฌาปกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ร่วมงานฌาปนกิจสงเคราะห์คุณแม่เนียม ธารประเสริฐ สมาชิกประเภท 2 และมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์


Share to Line

ก.ค.
30


ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 25654

ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 25654.pdf


Share to Line

ก.ค.
29


ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา(รอบที่1/2564)

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา(รอบที่1-2564).pdf

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ (คลิ๊ก)


Share to Line

ก.ค.
28


ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564

ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564.pdf

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2564.pdf

ตรวจสอบและยื่นเอกสารขอรับทุนการศึกษา (คลิ๊ก)


Share to Line

ก.ค.
27


ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา ปี 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา ปี 2565.pdf


Share to Line

ก.ค.
23


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายสถิต แสงจันทร์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  23 กรกฎาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์  เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายสถิต แสงจันทร์ สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,011,980.00 บาท


Share to Line

ก.ค.
21


งบดุลอย่างย่อ 30 มิถุนายน 2564

งบดุลอย่างย่อ 30 มิถุนายน 2564.pdf


Share to Line

ก.ค.
15


เพิ่มมาตรการคัดกรองพัสดุ


Share to Line

ก.ค.
09


เป็นสักขีพยานโครงการสหกรณ์ร่วมใจต้านภัยโควิด19

วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการ และ ดร.ฐนกร คำหารพล เหรัญญิกร่วมเป็นสักขีพยาน สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด โดย ดร.อัครพล เตชะพหล ประธานกรรการพร้อมคณะ มอบเงินแก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ตามโครงการสหกรณ์ร่วมใจต้านภัยโควิด19 จำนวน 50,000 บาท


Share to Line

มิ.ย.
28


แผนการอนุมัติเงินกู้ กรกฎาคม 2564


Share to Line