Monthly Archive: สิงหาคม 2022ส.ค.
31


แผนอนุมัติเงินกู้ กันยายน 2565

ส.ค.
30


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว น.ส.พรธิภา  พลเสนา สมาชิกสมาคม ฌกส.

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมก …

Continue reading »

ส.ค.
30


ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา(รอบ2 ปี 2565)

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา(รอบ2 ปี 2565) …

Continue reading »

ส.ค.
29


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางกุหลาบ จำปาเพชร สมาชิก กสธท.(ล้านที่ 2)

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางชญาดา วงษา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ …

Continue reading »

ส.ค.
26


ประกาศผลการการสรรหาบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2566

ประกาศผลการการสรรหาบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2566

ส.ค.
25


การสรรหาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2566

การสรรหาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2566

ส.ค.
24


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (ถึง 30 กันยายน 2566)

ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (ถึง 30 ก …

Continue reading »

ส.ค.
23


ประกาศเลื่อนเปิดซองสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2566

ประกาศเลื่อนเปิดซองสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระ …

Continue reading »

ส.ค.
19


งบดุลอย่างย่อ กรกฎาคม 2565

งบดุลอย่างย่อ กรกฎาคม 2565

ส.ค.
19


รายชื่อผู้สมัครเพื่อรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

รายชื่อผู้สมัครเพื่อรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมกา …

Continue reading »

ส.ค.
17


มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ครอบครัวนายสุรศักดิ์ นุ่นนาแซง

  วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางสาวศิวาการ จันทะไทย คณ …

Continue reading »

ส.ค.
15


รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา

ประกาศฯ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ใบสมัคร เจ้ …

Continue reading »

ส.ค.
15


รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ล่วงหน้า (ปฏิบัติหน้าที่ ณ สหกรณ์ฯ)

ประกาศฯ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ล่วงหน้า ใบ …

Continue reading »

ส.ค.
09


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายคำแหง โคตรวิทย์ สมาชิก กสธท.(ล้านที่ 2)

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมกา …

Continue reading »

ส.ค.
08


ประกาศรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30

ประกาศรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 3 …

Continue reading »

ส.ค.
08


ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ใบสมัครรับการสรรหา …

Continue reading »

ส.ค.
06


อบรมวางแผนการเงินก่อนเกษียณ 6 สิงหาคม 2565

ส.ค.
05


เกษียณราชการจะส่งเงินสหกรณ์อย่างไร?

ส.ค.
04


การรับสมัครสมาชิก กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน เดือนสิงหาคม 2565

 

ส.ค.
03


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายทองวัน หาผลดี สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่3 สิงหาคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการ …

Continue reading »