Monthly Archive: มีนาคม 2023มี.ค.
29


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางแดง  บุบผาเทพ สมาชิก กสธท.(ล้านที่ 2)

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายจารุวัฒน์โคตรประดา ผู้ช่วยผู้จ …

Continue reading »

มี.ค.
21


รายการย่อ แสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการย่อ แสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

มี.ค.
19


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายณรงค์เดช คำภูนอก สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมกา …

Continue reading »

มี.ค.
19


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายวุฒิชัย  วงษ์สิงห์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมกา …

Continue reading »

มี.ค.
16


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางศรีนวล โคตรโยธา สมาชิก ฌกส. และ กองทุนภาคอีสาน

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง นายกสมาคมฌาป …

Continue reading »

มี.ค.
13


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางพิบูลย์ พยุงดี สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมกา …

Continue reading »

มี.ค.
13


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว น.ส.นภัสวรรณ เพ็งลี สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่ 12 มีนาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมกา …

Continue reading »

มี.ค.
07


รายละเอียดการเปิดรับสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

สมาคม1 เปิดรับสมาชิก ปี 2566 สมาคม2 เปิดรับสมาชิก ปี 25 …

Continue reading »

มี.ค.
07


รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคร …

Continue reading »