Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2023ก.พ.
27


26 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ

  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชก …

Continue reading »

ก.พ.
27


รับมอบเกียรติบัตร จัดทำระบบการใช้งาน Application ทางการเงินของสหกรณ์เพื่อให้บริการสมาชิก

 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้รับ …

Continue reading »

ก.พ.
25


25 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 

ก.พ.
24


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายอภิชาติ จันโทศรี สมาชิก สสธท. (ล้านที่1)

  มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายอภิชาติ จันโทศรี สมา …

Continue reading »

ก.พ.
15


รายการย่อ แสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2566

รายการย่อ แสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2566

ก.พ.
10


9 กุมภาพันธ์ 2566 มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายประสาท อนุสามิ สมาชิกสมาคม สสธท.(ล้านที่1)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรร …

Continue reading »

ก.พ.
10


ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ก.พ.
10


กำหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติเงินกู้ ข้อ 15 การให้กู้ยืม ในกรณีการให้กู้ยืมซึ่งการอันจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กำหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติเงินกู้ ข้อ 15

ก.พ.
10


กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2566

กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำก …

Continue reading »

ก.พ.
09


แผนการอนุมัติเงินกู้ กุมภาพันธ์ 2566

ก.พ.
07


5 กุมภาพันธ์ 2566 ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด

    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นายสาคร รอดขันเมือง ประธาน …

Continue reading »

ก.พ.
02


มอบเงินสงเคราะห์นายทรงวุฒิ ธาตุวิสัย สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯและกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน

วันที่  26 มกราคม 2566 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมกา …

Continue reading »

ก.พ.
01


เปิดให้บริการเงินกู้สามัญหมุนเวียน (ผ่านระบบเอทีเอ็ม)

ประกาศ เรื่อง เปิดให้บริการเงินกู้สามัญหมุนเวียน (ผ่านร …

Continue reading »