Monthly Archive: เมษายน 2023เม.ย.
30


ให้ทุนการศึกษาสมาชิกและบุตรปี 2566

>>>> ยื่นขอรับทุนการศึกษา ออนไลน์ ได้ที่นี่ …

Continue reading »

เม.ย.
25


ข่าวสารการรับสมัครสมาคมฌาปนกิจและกองทุนประกันชีวิต

  ข่าวสารการรับสมัครสมาคมฌาปนกิจและกองทุนประกันชีว …

Continue reading »

เม.ย.
25


มอบเงินเบื้องต้น สมาชิก ฌกส. ป.2 ครอบครัวนายวิวัฒน์ ธารประเสริฐ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 นายสาคร รอดขันเมือง นายกสมาค …

Continue reading »

เม.ย.
11


รายการย่อรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน มีนาคม 2566

รายการย่อ มีนาคม 2566

เม.ย.
07


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนางจันทร์แดง ศรีเคนา สมาชิก สสธท.

วันที่ 7 เมษายน 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการ …

Continue reading »

เม.ย.
03


กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมการกู้เงินประเภทสามัญรวมหนี้

กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมการกู้เงินประเภทสามัญรวมหนี้