«

»

ก.ย.
08


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายสุชีพ  สุขทน สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายเสกสรรค์ สองจันทร์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายสุชีพ  สุขทน สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,003,541.95 บาท


Share to Line